การประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เ

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ว

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.อำนาจเจริญ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เว

อ่านเพิ่มเติม...