ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564-2565) และจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวล

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เว

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

วันที่ 30 กันยายน 2564 เว

อ่านเพิ่มเติม...