สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 6/2565 และประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เ

Read more

สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เ

Read more