สไลด์ข่าวด้านบน

โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3

วันที่ 23 กันยายน 2564 เว

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2

วันที่ 22 กันยายน 2564 เว

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1

วันที่ 21 กันยายน 2564 เว

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รุ่นที่ 1

วันที่ 14 กันยายน 2564 เว

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2564)

วันที่ 13 กันยายน 2564 เว

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 และร่วมลงนาม MOU ห้องเรียนอาชีพ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เว

อ่านเพิ่มเติม...