ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ชำรุดทรุดโทรม ของโรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ประกาศ การขายทอดตลาดอาคาร

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป

Read more