ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อำนาจเจริญ

มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวล

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวล

อ่านเพิ่มเติม...