ประกาศมาตรการการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ประกาศมาตรการการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

https://drive.google.com/file/d/1GS3YuTwvPbN2j5GyWmWZqJN64IFW2rQ9/view